Overview

Miyano’s world of Boys’ Love manga turns to reality when chance leads him to Sasaki. Now, Sasaki wants to spend every opportunity with him.

Cast

Yusuke Shirai
Shumei Sasaki (voice)
Soma Saito
Yoshikazu Miyano (voice)
Yoshitsugu Matsuoka
Taiga Hirano (voice)
Yuki Ono
Jiro Ogasawara (voice)
Yuma Uchida
Masato Hanzawa (voice)
Ryohei Arai
Tasuku Kuresawa (voice)
Mitsuhiro Ichiki
Gonzaburo Tashiro (voice)
Nobunaga Shimazaki
Akira Kagiura (voice)

Crews

Masaki Mayuzumi
Art Direction
Shoji Hata
Sound Director
Noriko Izumo
Sound Effects
Maki Fujii
Character Designer
Kana Shibue
Original Music Composer
Imari Katsuragi
Color Designer
Sodai Ueno
Assistant Director